dinsdag 31 oktober 2017

NIEUW :  

Update voor het bijhouden van 

uw golf tijden tijdens uw golf ronde.

Wij hebben nu het programma aangepast zodat er tijdens uw ronde de ronde tijd en de hole tijden worden bijgehouden.

Dit gebeurd in principe automatisch.

dwz: tijdens het aanmaken van de golfronde, in onze webapp, wordt de starttijd van de ronde vastgelegd, wel kunt u deze tijdens uw ronde bij aanvang van een hole corrigeren.


Heeft u de ronde reeds eerder (bv thuis) aangemaakt , dan kunt u bij de start op de eerste hole op de knop met de klok drukken en de starttijd van de golfronde en de start tijd van de eerste hole worden aangepast.

In de groene balk naast het hole nummer wordt de starttijd van de ronde weergegeven.

Zodra U op de knop hole verder [hole>] wordt de eind tijd van de laatste hole en de start tijd van de volgende hole opgeslagen.
Zodra u de start hole heeft verlaten verschijnt er een knop [start hole tijden]
door daar op te drukken wordt de start van de hole tijd gereset.

Zodra u op de knop [scorecard] drukt verschijnt het totaal scherm met de dan gespeelde totaal tijd.

Als u in het vorige scherm op de knop [I] drukt verschijnt een overzichtsscherm van de golfbaan.

Onderaan is een knop [klok] toegevoegd waar mee u een overzicht scherm van de hole tijden kunt ophalen.

Deze  wedstrijd tijden kunt u ook bij uw  persoonlijke instellingen opvragen.maandag 30 oktober 2017

Dgolf-scorecard.nl: Update GPS weergave.Wij hebben het Score invoer sc...

Dgolf-scorecard.nl: Update GPS weergave.Wij hebben het Score invoer sc...: Update GPS weergave. Wij hebben het Score invoer scherm gewijzigd. De GPS afstand tot de green en het clubvoorstel hebben wij uit deze ...

Update GPS weergave.

Wij hebben het Score invoer scherm gewijzigd.
De GPS afstand tot de green en het clubvoorstel hebben wij uit deze pagina verplaatst naar de 
GPS hole overzichtspagina.
Hierdoor maakt het hoofd scherm  minder verbindingen met de server en is er dus minder dataverbruik.
Dit is het voorbeeld van de huidige weergave.
p.s. de Knop met de klok is nog in de testfase.
De bedoeling is dat u daarmee uw game tijd kunt vastleggen.

GPS Weergave deel 2 

dit is de nieuwe GPS hole overzichtspagina.
daarin staan ale afstanden gerekend vanaf de pek waar u het heeft opgevraagd naar de green
ook  wordt indien gewenst het clubvoorstel weergegeven.